page banner

راه حل فروشگاه عینک

دروازه ها در ورودی مغازه نصب می شوند ، مقدار گیت با عرض ورودی و نوع دروازه تعیین می شود.

نوع برچسب و برچسب EAS

Etagtron انواع مختلفی از برچسب ها و برچسب ها را برای عینک فراهم می کند ، می تواند نیازهای مختلف را برآورده کند.

برچسب سخت امنیتی

1

برچسب نرم امنیتی

2

چگونه برچسب ها را حذف کنیم یا برچسب ها را غیرفعال کنیم؟

4

پس از پرداخت ، می توانید این امنیت را از طریق جدا کننده یا غیرفعال کننده ما از مقالات خارج کنید.

مقدار دستگاه جداکننده یا غیرفعال کننده با توجه به میزان میز صندوقدار تعیین می شود.

1

برای حذف برچسب قفل مغناطیسی از جداکننده مغناطیسی استفاده کنید. برای برچسب ، غیرفعال کننده degaussing وجود دارد.