page banner

راه حل خرده فروش متخصص

دروازه های امنیتی در ورودی مغازه نصب می شوند ، مقدار دروازه با توجه به عرض ورودی و نوع دروازه تعیین می شود.

تن پوش ساخت

برچسب سخت

1

RFID

2

برچسب نرم

3

توجه: اندازه و مدل های مختلف را می توان برای شما سفارشی کرد.

کفش ساخت

برچسب سخت AM

4

برچسب سخت RF

5

هشدار دهنده برچسب سخت

6

دیگران ساخت

برچسب سخت

7

برچسب نرم

8

چگونه برچسب ها را حذف کنیم یا برچسب ها را غیرفعال کنیم؟

4

پس از پرداخت ، می توانید این امنیت را از طریق جدا کننده یا غیرفعال کننده ما از مقالات خارج کنید.

مقدار دستگاه جداکننده یا غیرفعال کننده با توجه به میزان میز صندوقدار تعیین می شود.

1

برای حذف برچسب قفل مغناطیسی از جداکننده مغناطیسی استفاده کنید. برای برچسب ، غیرفعال کننده degaussing وجود دارد.